Secţiunea 1. ORGANIZATOR

Organizatorul tombolei este S.C. 2G IMPEX S.R.L., cu sediul în Brăila, str. Grigore Alexandrescu nr. 110, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J09/94/18.02.1997, având cod unic de înregistrare RO 9214644, reprezentată de Geta Musat, în calitate de Administrator.

Participanţii la tombolă sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este intocmit şi va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfaşurării Tombolei, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin intermediul magazinului online (www.magazin.2gimpex.ro) și pe pagina de Facebook Ingrediente Dulci by Geta (www.facebook.com/2gimpex) pe care este și publicat prezentul regulament.

Secţiunea 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Tombola se desfăşoară pe magazinul online Ingrediente Dulci by Geta (www.magazin.2gimpex.ro).

La acestă acţiune pot participa toate persoanele fizice, cu vârsta de peste 18 ani, cu exceptia angajaţilor societăţii S.C. 2G IMPEX S.R.L. şi ai societăţilor implicate în desfăşurarea tombolei (agenţii de publicitate, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei, etc.), precum şi rudele si afinii lor pana la gradul III inclusiv.

Secţiunea 3. DURATA DESFĂȘURĂRII TOMBOLEI

Tombola se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, între 3 iunie 2024 şi va dura până la data de 30 iunie 2024.

Premiul prevăzut în prezentul Regulament Oficial trebuie să fie revendicat până cel mai tarziu la data de 10 iulie 2024.

Secţiunea 4. MECANISMUL TOMBOLEI

Pentru a participa la tombolă, participanţii trebuie să cumpere de pe magazinul online Ingrediente Dulci by Geta (www.magazin.2gimpex.ro) o pungă de minim 2.5 kg ciocolată Callebaut.

Pentru a lua parte la tragerea la sorţi, participanţii la Tombolă trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare menţionate in Secţiunile 2 şi 3 al prezentului regulament şi să respecte mecanismul de tombolă.

Premiul constă în 10 kg ciocolată albă W2 28% Callebaut și 10 kg ciocolată cu lapte 33% Callebaut, care vor fi acordate unui singur participant. Valoarea totală aproximativă a premiilor este de 1070 RON, TVA inclus.

Secţiunea 5. DESEMNAREA ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi din randul participanţilor care indeplinesc condițiile menționate în Secțiunile 2, 3 si 4. Extragerea castigatorului va fi facuta pe data de 1 iulie 2024, ora 12:00, de catre dna. Geta Musat -administratorul 2G IMPEX SRL, iar tragerea la sorti va fi transmisa in direct pe pagina de Facebook Ingrediente Dulci by Geta (www.facebook.com/2gimpex).

Numele castigatorului va fi anunțat în data de 1 iulie 2024 pe pagina Tombolei de pe magazinul online Ingrediente Dulci by Geta (www.magazin.2gimpex.ro) și pe pagina de Facebook Ingrediente Dulci by Geta (www.facebook.com/2gimpex).

Vor fi extrași un câștigător și o rezervă, care va fi folosită în cazul în care premiul nu poate fi acordat câştigătorului principal, în condiţiile descrise de prezentul regulament.

Premiul prevazut în prezentul Regulament Oficial trebuie să fie revendicat până cel mai tarziu la data de 10 iulie 2024.

Câştigătorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul extragerilor şi locul în care va putea intra în posesia premiului în aceeaşi zi cu tragerile la sorţi, după încheierea desemnării câştigătorului, telefonic si prin e-mail, în baza datelor funizate. De asemenea, numele câştigătorului va fi afişat pe pagina Tombolei de pe site-ul www.magazin.2gimpex.ro si pe pagina de Facebook Ingrediente Dulci by Geta (www.facebook.com/2gimpex).

În cazul în care câştigătorul a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat si nu revendica premiul pana pe data de 10 iulie 2024, ora 12:00, acesta se va acorda celui extras ca rezervă în cadrul tragerii la sorţi.

Secţiunea 6. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon – furnizate de către participanţii înscriși la Tombolă atât în scopul anunţării şi identificării câştigătorului cât şi a trimiterii de informaţii cu caracter publicitar din partea 2G IMPEX S.R.L., organizatorul acestui concurs.

Secţiunea 7. INCETAREA TOMBOLEI INAINTE DE TERMEN

Tombola va putea înceta înainte de termen doar în cazul apariției unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua tombola. Sunt asimilate acestor situații și actele de putere publică ale unei instanțe de judecată sau ale altei autorități publice. În aceste cazuri Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți cu privire la returnarea vreunei sume sau plata altor despăgubiri. Încetarea înainte de termen a tombolei urmează a fi adusă la cunoștință publică pe pagina Tombolei de pe site-ul www.magazin.2gimpex.ro și pe pagina de Facebook Ingrediente Dulci by Geta (www.facebook.com/2gimpex).

Secţiunea 8. INFORMAREA PUBLICULUI

Regulamentul Tombolei este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe pagina Tombolei de pe site-ul www.magazin.2gimpex.ro și pe pagina de Facebook Ingrediente Dulci by Geta (www.facebook.com/2gimpex). Participarea la această Tombolă implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.