Politica de Confidențialitate cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

S.C. 2G IMPEX S.R.L., având sediul social în Brăila, str. Grigore Alexandrescu 110, număr de ordine în Registrul Comerțului J09/94/1997, cod unic de înregistrare fiscal RO9214644, vă informează prin prezenta despre modalitatea în care efectuează prelucrarea datelor personale și despre drepturile pe care le au persoanele vizate în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

Responsabilul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de e-mail: office_2g@yahoo.com.

Ce înseamnă „date cu caracter personal”?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”).

Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Societatea prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectam si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.

Scopul si baza legala a prelucrarilor

S.C. 2G IMPEX S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale privind protectia datelor precum si in conformitate cu prevederile specifice comertului electronic. In situatia în care plasati o comanda, avem nevoie de datele dumneavoastra pentru: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de client, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative: facturare si livrare. Refuzul Cumparatorului de a comunica aceste date, determina neonorarea comenzii.

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica S.C. 2G IMPEX S.R.L. este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Datele personale procesate sunt date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, telefon, email.

Datele astfel obtinute de catre societate vor fi stocate in baze de date iar societatea va lua toate masurile pentru protectia lor impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

Perioada de stocare a datelor

S.C. 2G IMPEX S.R.L. va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus. In plus, stocam datele dvs. personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. S.C. 2G IMPEX S.R.L. pastreaza pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile):

  • Timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru datele cu caracter personal necesare intocmirii registrelor de contabilitate obligatorii si documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in legatura cu tinerea contabilitatii in virtutea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996 Legii contabilitatii nr. 82/1991;
  • Pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care asiguratorul ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti;
  • Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii, prin transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, respectiv pana la manifestarea unui opt-out in acest sens;
  • Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in scopuri de marketing, in situatia in care v-ati exprimat acordul de procesare a datelor in scopuri de marketing.

Avand in vedere prevederile legale in materie, utilizatorii/clientii web-site-ului, prin demararea achizitiei de produse, isi exprima consimtamantul expres si neechivoc ca ulterior datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru: activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate societatii, participarea la concursuri, promotii, alte evenimente.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si de stergere, dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct: office_2g@yahoo.com sau ne puteti transmite o cerere scrisa la sediul social.

Transmiterea datelor catre o tara terta

S.C. 2G IMPEX S.R.L. nu va transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE).

Masuri de securitate

S.C. 2G IMPEX S.R.L. acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura a are adoptate masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dvs. si informatiile dvs. de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.

Protectia vietii private a copiilor

Intelegem importanta protejarii confidentialitatii copiilor in lumea online interactiva. Acest Site web nu este destinat sau adresat in mod intentionat copiilor de 18 ani sau mai mici. Politica noastra nu este sa colectam sau sa pastram in mod intentionat informatii despre oricine cu varsta mai mica de 18 ani.

Ultima modificare 09.04.2024