Date de identificare, obiecte de activitate, documente în baza cărora societatea își desfașoară activitatea

2G IMPEX S.R.L. este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J09/94/18.02.1997, având Cod Unic de Înregistrare 9214644, cu sediul social în județul Brăila, localitatea Brăila, strada Grigore Alexandrescu 110, cod poștal 810307.

Activitatea principală:

  • Cod CAEN 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.

Activitatea secundară:

  • Cod CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau internet.

Cetificate / Autorizații / Avize / Licențe privind activitatea societății:

  • Certificat de înregistrare seria B nr. 1415771/21.04.2008, emitent Ministerul Justiției / Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • Autorizație de funcționare Primaria Brăila 213/02.02.2021;
  • Autorizație sanitar veterinară 501/11.04.2024 pentru codurile CAEN 5210, 8292, 4791.